โพสต์ทูเดย์

อำนาจตลาด ขุมทรัพย์หลังโควิด (ของกลุ่มทุน), (ผศ.ดร.สันติ)

รัฐบาลผู้มีอำนาจทางการบริหาร และอำนาจทางการเมืองของประเทศจะมีความเข้มแข็ง มีพลังเพียงพอกับการต่อสู้กับกระแสการก่อตัวของการสร้างอำนาจตลาด (หรือจริง ๆ ควรใช้คำว่า อำนาจเหนือตลาด) ได้แค่ไหน คงจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาต่อไป แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา อำนาจเหล่านี้ดูเหมือนจะมีลักษณะที่เกื้อกูล (Complement) กันมากกว่าการทดแทนกัน  (Substitute)

ผลกระทบของความเสี่ยงทางการเมืองต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายต่างประเทศ (รศ.ดร.ยุทธนา)

ความเสี่ยงทางการเมืองถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยตลอดช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงผลกระทบทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในมิติต่างๆ เช่น ผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลต่อการลงทุนภายในประเทศ ผลต่อตลาดหลักทรัพย์ และผลต่อการท่องเที่ยว

“อำนาจ” จุดนิ่งที่เปลี่ยน (ผศ.ดร.อัธกฤตย์)

“สังคมปัจจุบันอยู่ยาก” ประเทศไทยเจอทั้งเรื่องฝุ่น เรื่องโรค เรื่องปากท้องซึ่งก็ว่าหนักหน่วงแล้ว เรื่องการเมืองไทยก็กลับมารัดตัวซ้ำเข้าไปอีก ครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์และการแตกแยกของความคิดระหว่างรุ่น เรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชกันไปเลย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของ “การแสดงจุดยืนทางการเมือง” (Economics of Political Standpoints) (ศ.ดร.พิริยะ)

ปรากฏการณ์หนึ่งที่มักเกิดขึ้นในช่วงของเหตุการณ์การไม่ลงรอยทางการเมือง จนนำมาสู่การประท้วงในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา (โดยเฉพาะในยุคที่สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องหลักในชีวิตประจำวัน) ก็คือ การเกิดการเรียกร้องให้คนในสังคมต้องแสดง (หรือเลือกที่จะแสดงเอง

คลื่นปัญหาหนี้กระทบเศรษฐกิจไทย (ผศ.ดร.สันติ)

การฟื้นตัวหรือการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (2563) ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า (2564) ไปจนถึงในระยะยาว 5 ปีข้างหน้า หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ของประเทศในทั้ง 3 ส่วน …….

เรื่องต้องรู้ในการวางแผนลดหย่อนภาษีเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (รศ.ดร.ปริยดา)

ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน น้ำท่วมก็บ่อย และรถก็ติดมาก จนทำให้เกือบลืมไปว่า ตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องจัดการวางแผนภาษีกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ ซึ่งบางคนที่มีการวางแผนภาษีที่ดีจะเริ่มไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่ก็ยังมีคนส่วนมากที่ยังไม่เริ่มเลย…

โควิดกับทางเลือกที่สุดโต่งของรัฐบาล (ผศ.ดร.ทองใหญ่)

ถึงตอนนี้หลายคนคงแปลกใจและดีใจไปพร้อม ๆ กันว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ควบคุมสถานการณ์ปัญหาการระบาดโควิดได้ดีมาก กล่าวคือ มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศและอัตราการตายที่ต่ำมาก ถึงแม้ว่าจะมีบางท่านที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขที่ประกาศอย่างเป็นทางการไว้ในทำนองว่า ปัญหาที่แท้จริงในประเทศไทยรุนแรงกว่านี้มาก แต่ที่ประเทศไทยพบน้อยก็เพราะตรวจน้อยบ้าง…

ต่ออายุ S-curve ด้วย “กลยุทธ์ทางการเงิน” เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (รศ.ดร.สรศาสตร์)

เป็นธรรมดาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศหรือวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมใดได้ดำเนินมาจนถึงจุดอิ่มตัว (Maturity stage) หรือเป็นภาวะที่จะเติบโตต่อไปได้ด้วยอัตราการเติบโตที่ไม่สูงนัก ก็มักจะติด “กับดักแห่งการเปลี่ยนผ่าน” หรือ “Transition trap” ในด้านเศรษฐกิจมหภาค An East Asian Renaissance (2007) โดย World Bank ได้กล่าวว่า การพัฒนาที่ก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว…

การเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 (ผศ.ดร.อภิรดา)

ขณะนี้เมื่อมีประเด็นทหารอียิปต์และลูกอุปทูตจากซูดานติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และระยองตื่นตัวอีกครั้ง โดยล่าสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถานศึกษาในจังหวัดระยองปิดการเรียนการสอนแล้ว 274 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 11 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 223 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 32 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศน.จำนวน 8 แห่ง ซึ่งการปิดสถานศึกษาครั้งนี้โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ส่วนในกรุงเทพฯ นั้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ประกาศ มีข้อความตอนหนึ่ง…

COVID-19 กับผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยในวงกว้าง (รศ.ดร.อนันต์)

ผลกระทบที่ไม่คาดฝันจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรง น่ากลัว และรวดเร็วอย่างมาก ด้วยมาตรการการรับมือของทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการ Lockdown, Home-local-state-quarantine, State of emergency, Curfew, Social distancing, fit-to-fly ฯลฯ

บทเรียน (เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์) จากโรคระบาดโควิด-19 (ผศ.ดร.สันติ)

ความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้น เปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นองค์ความรู้ เป็นบทเรียนที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกัน หรือรับมือกับปัญหาอื่น ปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือได้ว่าเป็นความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้อาศัยอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่า สังคมใด ประเทศใด ที่จะสามารถดึงเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาหล่อหลอมให้สังคมมีความเข้มแข็งได้มากขึ้นเพียงใด

1 2 3 16