รับสมัครใหม่นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่น 59 (เรียน เสาร์ – อาทิตย์)

#mbenida เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง
#mbenida ใช้เศรษฐศาสตร์อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
ฟื้นฟูธุรกิจอย่างไรในยุคโควิด……..? #mbenida มีคำตอบ

กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรณีสอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 4-2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ครั้งที่ 5-2565 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77, 0272731-99, หรือ @mbenida E-mail : mbe@nida.ac.th