รับสมัครใหม่นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่น 60 (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ครั้งที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2566

#mbenida อิสระแห่งการเรียนเศรษฐศาสตร์แบบใหม่
#mbenida เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง
#mbenida ใช้เศรษฐศาสตร์อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
ฟื้นฟูธุรกิจอย่างไรในยุคโควิด……..? #mbenida มีคำตอบ

กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
สอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 1-2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 2-2566
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
ครั้งที่ 3-2566
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ : มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77, 0272731-99,
หรือ @mbenida E-mail : mbe@nida.ac.th


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สอบสัมภาษณ์)

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  <<<<  คลิ๊ก >>>>>
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   <<<<  คลิ๊ก >>>>>

(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  <<<<  คลิ๊ก >>>>>
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   <<<<  คลิ๊ก >>>>>

(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  <<<<  คลิ๊ก >>>>>
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   <<<<  คลิ๊ก >>>>>