ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 (MBE57)

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210902 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศธ