FAQ คำถามที่พบบ่อย ในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

💬 FAQ คำถามที่พบบ่อย❓
ในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

📝 ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน
3. เข้าระบบเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านทาง QR Code หรือ Link : https://reg.nida.ac.th/covidReport/ (ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 5 ก.ย.2564)
4. การดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษา
🔶 กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 มาแล้ว
➡️ สถาบันจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดผ่านระบบพร้อมเพย์ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
🔶 กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564
➡️ สถาบันจะดำเนินการคิดส่วนลดในระบบลงทะเบียนและแจ้งนักศึกษาทราบ เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อระบบปรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
.
📲 สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาในการลงทะเบียนได้ที่
กองบริการการศึกษา
โทร. 086-319-3204
e-mail: nithat.s@nlda.ac.th
#NIDAThailand

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ