แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ ออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564

การสอบประมวลความรู้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 จะเป็นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งนักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรมกันไว้ให้พร้อม ใครติดปัญหารีบติดต่อเจ้าหน้าที่ ทาง Inbox GSDE NIDA BOARD นะคะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สอบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบไม่เกิน 12.30 น. ตาม channel ของตนเองนะคะ (ทางคณะจะประกาศรายชื่อภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564)

แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ link

แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน link

คู่มือการใช้ Microsoft Teams link 

วิธีการ Reset Password Email NIDA link