แจ้งกำหนดจัดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 รอบการสอบวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

แจ้งกำหนดจัดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 รอบการสอบวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

210827 ประกาศรับสมัคร NIDA TEAP 6-2564