รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาค 2/2564

#mbenida หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ เปิดรับสมัคร เข้าเรียนมกราคม 2565

💻 รับสมัคร Online‼️
☑️ กรณีปกติ : ❌ ยกเลิกการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 (Click)

☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

#mbenida สร้างนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง#mbenida ใช้เศรษฐศาสตร์อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ

เรามีสาขาวิชาเอกให้เลือกเรียนถึง 3 สาขาวิชาเอก การวิเคราะห์โครงการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่ถึง 100,000 บาท

เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (วันเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามตารางสอนของภาคนั้นๆ)

สนใจอย่ารอช้าสมัครได้เลยทาง http://entrance.nida.ac.th

🌐 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

🌐 ดูรายละเอียดหลักสูตร http://econ.nida.ac.th/program/master-in-business-economics/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02-7273176-77

line: @mbenida

e-mail: monticha.chi@nida.ac.th