รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564

🔈 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564
✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ…✨
💻 รับสมัคร Online‼️
☑️ กรณีปกติ :ยกเลิกการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 (Click)

☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️ นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน🔷เศรษฐศาสตร์🔷เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน/ การวางแผนการเงิน💯
***สามารถเลือกเรียนดับเบิ้ลเมเจอร์ได้…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📱 02-7273180
💬 Line ID: @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th/mfe