ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 (MBE56)

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210628 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศธ