รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 ประจำภาค 1/2564

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16

สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์

ครั้งที่ 1  รับสมัครวันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 2  รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3  รับสมัครวันที่  12 เมษายน  – 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เนต https://entrance.nida.ac.th หรือ click

หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0612232393  line @econnida