รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 ประจำภาค 1/2563

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14


ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ รับสมัครวันนี้ – 22 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร

ครั้งที่ 2 สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ รับสมัครวันที่  28 พฤษภาคม  – 3 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เนต https://entrance.nida.ac.th หรือ click

หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0612232393  line @econnida