รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15 ประจำภาค 2/2563

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15

ครั้งที่ 3 สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ รับสมัครวันนี้ – 30 กันยายน 2563
ครั้งที่ 4 สอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์ รับสมัครวันที่  8 ตุลาคม  – 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เนต https://entrance.nida.ac.th หรือ click

หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0612232393  line @econnida