รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 เข้าเรียนมกราคม 2565

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ประจำภาค 2/2564 กรณีสอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์

ครั้งที่ 5
– รับสมัครวันนี้ – 15 กันยายน 2564 (ค่าสมัคร 1,200 บาท)
– รับสมัครวันที่ 16 – 30 กันยายน 2564 (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

ครั้งที่ 6  รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

รายละเอียดประกาศ    ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เนต https://entrance.nida.ac.th หรือ click

หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0612232393  line @econnida