ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย รวมถึงมุ่งส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเชิงลึก และการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

โครงการวิจัยที่สามารถเสนอขอรับทุนมี 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนวิจัยประเภท ก (ทุนวิจัยรายย่อยประเภทไม่จำกัดหัวข้อ)
2. ทุนวิจัยประเภท ข (ทุนวิจัยรายย่อยในหัวข้อเฉพาะเจาะจง)

สถาบันวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยรายย่อยสำหรับท่าน ที่สนใจตามลิงค์ นี้  https://www.pier.or.th/funding_and_grants/)  และขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยฯ ต่อผู้ที่สนใจต่อไปด้วย ทั้งนี้ มีกำหนดการปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563