คณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจร่วมแสดงความยินดีกับคุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาเก่าของคณะ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจร่วมแสดงความยินดีกับคุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาเก่าของคณะ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์